Dobrodošli

U službi zaštite vaših pravnih interesa

Advokat Mirjana Milović je osnovala advokatsku kancelariju, sa sedištem u Temerinu, koja pruža usluge zastupanja klijenata pred sudovima, tužilaštvima i organima uprave na teritorijama Novog Sada, Vrbasa, Bečeja, Sombora i cele Vojvodine.

Stručnost, savesnost i pouzdanost

O nama

 Advokatska kancelarija bavi se pružanjem usluga zastupanja klijenata pred sudovima i tužilaštvima, pisanjem pravnih akata, sastavljanjem ugovora građanskog i privrednog prava, osnivanjem privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, upisom prava vlasništva na nepokretnostima i zastupanjem pred Katastrom nepokretnosti, poreskim savetovanjem. Kancelariju je osnovala advokat Mirjana Milović. Zvanje diplomiranog pravnika advokat Mirjana Milović stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,11.  Master studije iz oblasti radnog prava završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10,00 i master tezom ,,Sudska zaštita od zlostavljanja na radu”, kao i specijalističke studije iz poreskog savetovanja na istom fakultetu. Advokat Mirjana Milović upisana je u Imenik Advokatske Komore Vojvodine od 2018. godine. 

Brojna područja rada

Usluge

U našoj pravnoj kancelariji pružamo širok spektar pravnih usluga kako bismo udovoljili različitim potrebama naših klijenata.

Ugovorno pravo

Sastavljanje širokog spektra ugovora (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zajmu, ugovor o razmeni, ugovor o deobi, ugovor o delu, ugovor o građenju itd.)

Porodično i nasledno pravo

Zastupanje klijenata u postupcima razvoda braka (sporazumno ili po tužbi jednog od supružnika), zastupanje u postupcima za vršenje ili lišenje roditeljskog prava i povećanje/smanjenje alimentacije, sastavljanje ugovora porodičnog i naslednog prava (predbračni ugovor, ugovor o deobi zajedničke imovine, ugovor o poklonu, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života,ugovor o doživotnom izdržavanju), zastupanje u ostavinskom postupku, sastavljanje zaveštanja (testamenta)

Građansko pravo

Zastupanje u parničnim postupcima pred osnovnim i višim sudovima

Krivično pravo

Pružanje odbrane u postupcima koje vodi tužilaštvo protiv okrivljenih za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, po predlogu oštećenih ili po privatnoj tužbi, sastavljanje krivičnih prijava, zastupanje oštećenih krivičnim delom.


Zadovoljni klijenti

Mišljenja o nama

“Advokatica Milović me je uspešno zastupala u predmetu pred Privrednim sudom u Novom Sadu, zaista sve pohvale, veliki je profesionalac i poseduje znanje i energiju. Mirjana, veliko vam hvala!”
Dragan V.
“Veoma dobro iskustvo sa advokaticama Milović i Miljanović. Smatram da su profesionalno, odgovorno i temeljno pristupile mom slučaju što je rezurtiralo povoljnim ishodom Sve pohvale!”
Miloš V.
 “Ceo predmet je bio profesionalno vodjen, uz azurno informisanje o statusu mog predmeta.”
Velibor I.
“Posvećena, vredna, brza u radu, i pri tome prijatna za saradnju.”
Bojana R.

Zašto nas odabrati

Kada je u pitanju pravna podrška, izbor prave advokatske kancelarije je od suštinske važnosti. Evo četiri ključna razloga zašto bismo trebali biti vaša prva opcija:

Stručnost
Posvećenost
Integritet
Personalizovani pristup
Uvek smo spremni da Vam pomognemo

Tu smo
za Vas.

Svojim radom i posvećenošću svakom klijentu, težimo da obezbedimo pravovaljanu zaštitu svakom klijentu. Izaberite nas kao svoju advokatsku kancelariju i imaćete pouzdane partnere koji će se boriti za vaše pravo i interese.

Najnovije objave

Kontaktirajte nas danas

Pozovite nas i zakažite konsultaciju